Petrovietnam khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022

Images

Sáng 26/7/2022, tại cơ sở Trường Cao Đẳng Dầu khí (PVMTC) – TP Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh (QP-AN) cho đối tượng 4 của các đơn vị thành viên thuộc Petrovietnam năm 2022. Tham dự lễ khai