PVCOLLEGE – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP

Trường CAO ĐẲNG DẦU KHÍ (PVCOLLEGE)

Ngày 07 tháng 11 năm 1975, Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ Khí đốt ký quyết định số 118/TCDK-VP về việc thành lập Trường Công nhân kỹ thuật Dầu khí và nay là Trường Cao đẳng Dầu khí. Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm, Trường Cao đẳng Dầu khí đã có quá trình xây dựng, trưởng thành về nhiều mặt và đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Với phương châm hoạt động của Nhà trường là

“NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP”

ĐIỂM NỔI BẬT TẠI PVCOLLEGE

ĐÀO TẠO

CÔNG TRÌNH NGẦM

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

HỘI THI TAY NGHỀ DẦU KHÍ

THƯ VIỆN VIDEO

Suachuathietbichebiendaukhi

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ (PVCOLLEGE)

Tdh66

GIỚI THIỆU VỀ NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Diencongnghiep

GIỚI THIỆU VỀ NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Vanhanhthietbichebiendaukhi

GIỚI THIỆU VỀ NGHỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Suachuathietbichebiendaukhi

GIỚI THIỆU VỀ NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VI năm 2019

GIỚI THIỆU VỀ NGHỀ HÀN

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thi tay nghề Dầu khí lần VI năm 2019

GIỚI THIỆU VỀ HỘI THI TAY NGHỀ DẦU KHÍ

1721 2018 01 13 15 12 42

VÌ SAO NÊN CHỌN TRƯỜNG
CAO ĐẲNG DẦU KHÍ

THÔNG BÁO MỚI