Phim giới thiệu Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC)

1437 lượt xem

Trường Cao đẳng Dầu khí ra đời song hành cùng chiều dài lịch sử xây dựng & phát triển đất nước kể từ sau ngày hòa bình thống nhất. Đến nay Trường Cao đẳng Dầu khí đã bước vào năm thứ 45, tự hào trở thành một trong những “cái nôi” đào tạo & cung ứng nguồn nhân lực hàng đầu cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam!

 • 45 năm hình thành, phát triển!
 • 45 năm cống hiến không ngừng!
 • 45 năm miệt mài chắp cánh cho những ước mơ & khát vọng!
 • 45 năm đồng hành – kiến tạo tương lai!

Nhìn lại chặng đường 45 năm, PVMTC đã có quá trình xây dựng & trưởng thành về nhiều mặt và đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Những huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng PVMTC đã thêm một lần nữa khẳng định vị trí chủ đạo của PVMTC trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực của ngành dầu khí Việt Nam, những thành quả và hiệu quả trong đào tạo nhân lực, cung cấp dịch vụ sản xuất và dịch vụ kĩ thuật cho ngành dầu khí nói riêng, các ngành kinh tế quốc dân nói chung!

 • Huân chương lao động hạng 3
 • Huân chương lao động hạng 2
 • Huân chương lao động hạng 1
 • Huân chương độc lập hạng 3
 • Huân chương độc lập hạng 2
 • Cờ thi đua của Chính phủ
 • Cờ thi đua của Bộ công thương
 • Cơ thi đua của Tập đoàn

Cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhưng có lẽ với tập thể PVMTC, phần thưởng đáng tự hào nhất chính là niềm tin cậy của ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà thầu, các tổ chức trong và ngoài ngành dầu khí khi cần đào tạo tuyển dụng lựa chọn nguồn nhân lực dịch vụ sản xuất kĩ thuật thật sự chất lượng, hiệu quả cho quá trình phát triển và hội nhập!

 • 45 năm xây dựng và phát triển!
 • 45 năm hun đúc và bồi đắp để làm nên một thương hiệu PVMTC đầy vẻ vang!
 • 45 năm đủ để ngày hôm nay PVMTC nhìn lại và tự hào khi trở thành một trong những cánh chim đầu đàn trong Đào tạo nguồn ngân lực cho Ngành dầu khí Việt Nam! Và hành trình đó sẽ được giữ gìn, được truyền lửa, được viết tiếp bởi những thế hệ hôm nay và mai sau của PVMTC!