Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật

1464 lượt xem

I. / Giới thiệu về Trung tâm

Trung tâm TT UDKHKT được thành lập theo QĐ số: 1677/QĐ-CĐDK ngày 14/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu Khí “PVCollege” về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật

Tên tiếng Anh: Center of Aoolied Science-Technology Transfer.

Gọi tắt là: TT UDKHKT

Trụ sở của Trung tâm TT UDKHKT – Phòng 708, 709 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ – toà nhà số 120 Trần Phú, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng – Tàu.

Phòng thử nghiệm Cơ lý: Tại địa chỉ ở 762 Cách Mạng Tháng 8, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa

Điện thoại: 0985 000 737 Email: udcunl@pvcollege.edu.vn

II. / Sơ đồ cơ cấu tổ chức của TT

Cunl

III. / Chức năng, nhiệm vụ hoạt động:

A. / Chức năng:

1. Trung tâm TT UDKHKT là đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc PVCollege. Trung tâm có tư cách pháp nhân trong hoạt động cung ứng dịch vụ…

2. Trung tâm TT UDKHKT có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo PVCollege tư tổ chức và thực hiện các hoạt động Xúc tiến nghiên cứu khoa học; tham gia đề xuất cơ chế, phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới, chính sách thu hút dịch vụ và cung ứng nhân lực trong ngành Dầu khí nói trung và các đối tác khách hàng liên quan.

B. / Nhiệm vụ:

1. Trong lĩnh vực UDKHKT:

1.1 Dịch vụ kỹ thuật

Tham mưu cho PVCollege trong việc thực hiện các chương trình cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng trong ngành Dầu khí và ngành liên quan theo kế hoạch được giao. Các dịch vụ đảm nhận – Bảo dưỡng, gia công chế tạo cho các nhà máy lọc hóa dầu, Điện đạm, Điện gió, Điện mặt trời, Điện sinh khối, Điện than và các nhà máy công trình của các đối tác khách hàng liên quan trong và ngoài nước.

1.2 Phòng thử nghiệm cơ lý

Được thành lập theo QĐ số 01 ngày 3/1/2023 về việc giao phòng thử nghiệm cơ lý cho TT UDKHKT & CUNL mang số hiệu Phòng Vilas 370. Cung cấp các dịch vụ thử các mối hàn giáp mối trên thép tấm và thép mối; Thép tấm, thép ống; Mối hàn góc không thầu hoàn toàn; Các phép thử: thử kéo, thử uốn, thử va đập kiểu con lắc, thử độ cứng HV10, tổ chức thô đại, thử nghiệm CTOD.Cho ngành Dầu khí và các đối tác khách hàng có liên quan.

1.3 Nghiên cứu khoa học

Được thành lập theo QĐ số 949 ngày 8/7/2022 về việc thành lập câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phối hợp thông tin quảng bá tiềm năng, tao ra kinh nghiệm, ứng dụng trong học tập, lao động sản xuất cũng như sinh hoạt tận dụng nhân lực trong và ngoài trường. Làm cầu nối cho sự đam mê nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên được lan tỏa.

Đây là địa chỉ phù hợp, đáng tin cậy cho nhu cầu về nguồn lao động chất lượng cao cho sự phát triển bền vững.