Video giới thiệu về nghề Vận hành thiết bị chế biến Dầu Khí

1244 lượt xem

Nghề vận hành thiết bị chế biến dầu khí được xây dựng dựa trên Luật giáo dục nghề nghiệp và chuẩn kỹ năng của các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới. Trong quá trình học, học viên sẽ được tiếp xúc với các mô hình nhà máy chế biến dầu khí/hóa dầu, với hầu hết các phân xưởng công nghệ thường gặp trong nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến khí, nhà máy đạm, nhà máy hóa dầu.

Ngoài ra, xưởng thiết bị dầu khí mới được trang bị sẽ cung cấp các bài thực tập vận hành trên các thiết bị thật như hệ thống van, hệ thống bơm, hệ thống đường ống/bồn bể, hệ thống thiết bị tách, hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt, hệ thống tháp chưng cất… Với hệ thống phòng thực hành, xưởng thực tập đa dạng, đầy đủ, các bài thực tập vận hành sẽ được cung cấp đến mọi đối tượng làm việc trong nhà máy từ khởi động, ngưng hoạt động cho tới xử lý sự cố xảy ra.