Đề cương ôn tập hội thi tay nghề dầu khí lần VIII năm 2024

221 lượt xem

Đề cương ôn tập hội thi tay nghề dầu khí lần VIII năm 2024 của tất cả các nghề

1. NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP: Link download

2. NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN: Link download

3. NGHỀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG: Link download

4. NGHỀ HÀN: Link download

5. NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ: Link download

6. NGHỀ TIỆN (SƠ ĐỒ): Link download

7. NGHỀ TỰ ĐỘNG HOÁ (SƠ ĐỒ + BIEN BAN HC): Link download

8. NGHỀ VẬN HÀNH TB KHOAN DẦU KHÍ: Link download

9. NGHỀ LẮP RÁP: Link download

10. NGHỀ VH KHAI THÁC DẦU KHÍ (PFD): Link download

11. NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY LỌC DẦU (Bản vẽ PDF): Link download

12. NGHỀ VẬN HÀNH NMĐ: Link download

13. NGHỀ ĐIỆN LẠNH (BẢN VE + MO TA KT): Link download

14. NGHỀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM: Link download

Dưới đây là danh mục vật tư thiết bị thí sinh cần chuẩn bị:

1. NGHỀ Điện công nghiệp: Link download

2.Nghề Thiết kế đồ họa: Link download

3. Nghề Lắp ráp: Link download

4. Nghề Hàn: Link download

5. Nghề Tiện: Link download

6. Nghề Điện Lạnh: Link download